Теоретичні аспекти виконавської техніки бандуриста

Автор: 
Брояко Н.

Унікальна за змістом робота досліджує акустику інструмента, звукоутворення на бандурі, способи досягнення інтонаційних ефектів. У частині розвитку техніки ця робота є логічним продовження праці Пухальского, окрім того значна частина роботи присвячена новим штрихам та спеціальним звуковим ефектам, видам звуковидобування на бандурі, які суттєво збагачують художньо-виражальну палітру інструменту, без чого не може існувати сучасна інструментальна музика. Теоретичний матеріал вдало підкріплено прикладами із сучасних творів для бандури таких композиторів як Павліковський, Мясков, Кирейко, Дремлюга.